0
0
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.Taraflar
a) www.karekostore.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten AHMET ENES YARDIMCI-KAREKO (Sözleşmenin devamında KAREKO olarak anılacaktır.)
b) www.karekostore.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
a) Sözleşme’nin konusu Kareko’nun sahip olduğu internet sitesi www.karekostore.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği internet sayfasında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.karekostore.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kareko'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye www.karekostore.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen üyeyi bağlayacaktır.
3.3. Üye, www.karekostore.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.4. www.karekostore.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kareko'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kareko'nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. Kareko, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.karekostore.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kareko'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.7. Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kareko’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kareko'nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.8. Kareko'nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye bunu kabul eder. Bu durumda, Kareko'nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.9. Kareko tarafından www.karekostore.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.10. Kareko kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Kareko, üyenin www.karekostore.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.11. Kareko’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Kareko tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Kareko’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Kareko tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına,   Kareko tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Kareko’nun kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Kareko’nun bu durumdan sorumlu tutulmayacağını beyan ve kabul eder.
3.12. Kareko, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kareko’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Kareko ve www.karekostore.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. Kareko web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye karekostore.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Kareko, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya karekostore.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Kareko, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Kareko, bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bizlerle herhangi bir iletişim kanalımızdan iletişim kurması ve bunu bildirmesi yeterlidir.
3.17. Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme sekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
3.18. Kareko müşterilerine www.karekostore.com adresinden Kredi Kartı ve Banka Havalesi yöntemleriyle alışveriş yapma imkanı tanımıştır.
3.19. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.20. Üye sipariş kısmında ürün içeriğiyle ilgili verdiği bütün bilgilerden kendisi sorumludur.
3.21. Üye’nin herhangi bir sebeple özelleştirdiği ürünle alakalı yasa ihlali ya da telif hakkı gibi bir problem olması durumunda bütün sorumluluk kendisine aittir.
3.22. Kareko’nun sözleşmede yer alan maddeler ve benzeri hususlarda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda ve/veya kural ihlalinde AHMET ENES YARDIMCI – KAREKO’nun sahibi olduğu www.karekostore.com web adresi sorumlu değildir. Kareko Her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.
3.23. Site içeriğinde bulunan tüm yazılı ve görsel unsurlara ait haklar Kareko’ya veya içerik sağlayıcılarına ait olup, Kareko’nun yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen kullanılması, kopyalanması, değişiklik yapılması, ticari amaçla elde bulundurulması yasaktır.
3.24. Ziyaretçi, siteyi kullanırken, tüm işlemlerinden kişisel olarak sorumludur. Doğabilecek zararlardan, Kareko sorumlu tutulamaz. Kareko, içeriğindeki kullanıcılar tarafından iletilmiş görüş ve düşüncelerinden sorumlu tutulamaz. Kareko veri tabanında sakladığı site üyelerine ait bilgilerin güvenliğini mümkün olduğunca korumaya çalışır, fakat hacking ve benzeri dış müdahaleler ile olabilecek zararlardan Kareko hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.25. 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, "Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler" iade edilemez, beden değişimi yapılamaz veya ürün değiştirilemez. Bu nedenle Üye kişiselleştirdiği üründe hata olup olmadığını kontrol ederek sipariş vermelidir. Bu ve benzeri talihsiz durumlarda oluşabilecek maddi ve manevi kayıplardan Kareko sorumlu değildir ve kayıpları karşılama zorunluluğu yoktur.
3.26. Bir üst maddede belirtildiği gibi Kareko kişiye özel üretim yapan bir firmadır. Müşteri tarafından ürün siparişi verilmesi durumunda firmamız kaynaklı herhangi bir hata yoksa ürünün iptali, değişimi ya da iadesi mümkün değildir.
3.27. Firmamız kaynaklı bir hata olması durumunda; Kareko ürünün yenisini yaparak alıcıya gönderir. Ücret iadesi yapılmaz. Ürünün yenisi ve doğrusu 7 işgünü içinde bedelsiz olarak yapılır ve kargoya teslim edilir.
3.28. İade edilecek ürünler için şu adımlar takip edilir.
1- Şikayet sahibinin iddiası dikkatlice incelenir. 
2- Gerekirse şikayet sahibinden hatalı olduğu iddia ettiği yerin veya ürünün fotoğrafı istenir.
3- Üründe Kareko kaynaklı herhangi bir hata olduğu tespit edilir ise, hatalı ürün istenir ve yenisi hazırlanarak 3.28’nci maddede belirtilen şartlarda; üretimi ve ardından kargo teslimatı yapılır.
3.29. Ekran parlak ve ışıklı bir yüzey, baskı yapılan ürün ise ışıksızdır. Bu nedenle doğal olarak biz elimizden geleni yapmamıza rağmen ürünlerde ton farkı olabilmektedir. Giyim ürünlerinde kabul edilebilir hata payı olan beden tablosuna göre en:+-2 cm , boy: +-3cm değişiklik olabilir. Bu ve/veya benzeri durumlarda üye’nin itirazları kabul edilmez.
3.30. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile alıcının belirtmiş olduğu adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda SATICI görevini ve sorumluluğunu tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Kargo şirketinin teslim edemeyeceği, şehir merkezinden uzak adresler için SATICI sorumlu değildir. Teslim yerleri ve tarihi kargo şirketinin uygulamasına göre yapılır. SATICI bundan sorumlu tutulamaz.
3.31. Ücretsiz kargo yazmayan ürünlerde kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Ücretsiz kargo yazan ürünlerde kargo ücreti Kareko tarafından karşılanır.
3.32. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.33. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan veya kusurundan  kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, kişiye özel ürünlerin geri ve iade alınmaması nedeni ile, teslim alan kişi, SATICIYA ürün bedelini 3 iş gün içerisinde göndermelidir.
3.34. Ürünlerde yıkama talimatlarına uyulmadan yapılan herhangi bir temizlik işlemi sonrası doğabilecek sorun ve/veya talihsiz durumlardan Kareko sorumlu tutulamaz ve para iade ya da değişimi talep edilemez. Ayrıca www.karekostore.com adresinde satılan sweatshirt’ler pamuklu yapısı gereği tüylenme yapabilir. Bu ve benzeri durumlarda iade ya da değişim talep edilemez.
4. Sözleşmenin Feshi
a) Sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kareko tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kareko üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahiptir.
5. İhtilaflerin Halli
a) Sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
a) Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.